Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania

Często na wyznaczenie terminu rozprawy czekamy kilka miesięcy, a samo postępowanie może toczyć się nawet przez rok. Pamiętajmy, że w przypadku złożenia pozwu o alimenty, mamy możliwość domagać się, aby Sąd wydał zabezpieczenie alimentów i zobowiązał Pozwanego do łożenia na rzecz dziecka już od początku trwania postępowania i przez cały jego czas.
Zabezpieczone alimenty (zasądzone na początku trwania postępowania lub w jego trakcie), są natychmiast wykonalne i podlegają egzekwowawniu, bez względu na to, czy druga strona złoży zażalenie na postanowienie.
Aby Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na czas trwania postępowania, należy uprawdopodobnić roszczenie oraz wykazać interes prawny. Uprawdopodobnienie polega na wykazaniu, usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych. Nadto należy przedstawić wszelkie dowody wykazujące koszty utrzymania dziecka.
Interes prawy polegający na zabezpieczeniu alimentów to przede wszystkim dobro dziecka, którego nie trzeba szczególnie udowadniać. Oczywistym jest, że niepełnoletnie dziecko ma interes w zabezpieczenie alimentów, bowiem nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.
Z praktyki sądów wynika, że zabezpieczone alimenty są zazwyczaj niższe, niż kwota główna, której domagamy się w pozwie.Istnieje zasada, że “zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia”. W swoim doświadczeniu zawodowym, spotkałam się jednak z zabezpieczeniem przez Sąd pełnej kwoty, dlatego warto próbować i złożyć wniosek o zabezpieczenie całej kwoty.
Zabezpieczenie na czas trwania postępowania jest niezwykle ważne dla dobra dziecka i szybkiego egzekwowania alimentów. W prawidłowo sporządzonym pozwie, wniosek taki powinien się bezwględnie znaleźć.