Aktualności

Co moje, co twoje ? Majątek osobisty małżonków i majątek wspólny

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Nie oznacza to jednak, że od teraz wszystkie rzeczy są wspólne. Wspólne będą tylko składniki, nabyte od dnia zawarcia małżeństwa, przez oboje z nich lub przez jednego z nich. W przypadku, gdy małżonek nabył nowy samochód przed zawarciem małżeństwa, nie wchodzi on do majątku wspólnego,

W przypadku pilnej pomocy - DYŻUR PRAWNY 24h

Szanowni Państwo, przypominamy, iż w przypadku potrzeby jesteśmy do dyspozycji, także poza godzinami pracy. Istnieje możliwość umówienia terminu spotkania w dogodnej dla Państwa godzinie. Kontakt telefoniczny z Kancelarią możliwy jest także w godzinach wieczornych i weekendy. W przypadkach nagłych, związanych z zatrzymaniem przez Policję lub inne służby prosimy o kontakt telefoniczny (882-692-381)  – dostępny 24h

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania

Często na wyznaczenie terminu rozprawy czekamy kilka miesięcy, a samo postępowanie może toczyć się nawet przez rok. Pamiętajmy, że w przypadku złożenia pozwu o alimenty, mamy możliwość domagać się, aby Sąd wydał zabezpieczenie alimentów i zobowiązał Pozwanego do łożenia na rzecz dziecka już od początku trwania postępowania i przez cały jego czas. Zabezpieczone alimenty (zasądzone

Rozwód

Postępowanie w sprawie o rozwód, nieco różni się od typowego procesu cywilnego. Sprawy o rozwód należą wyłącznie do właściwości Sądu Okręgowego. Właściwym Sądem, jest ten w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jeden z nich ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku braku takiej podstawy właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony

Do kogo trafi dziecko po rozwodzie ?

Wielokrotnie spotykamy się z przeświadczeniem społeczeństwa, że sąd zazwyczaj opowiada się za matką dziecka i to właśnie z nią, dziecko pozostanie po rozwodzie.Powyższe stwierdzenie jest tylko stereotypem i coraz częściej stałym miejscem zamieszkania dziecka, jest każdorazowe miejsce zamieszkania ojca. W celu rozstrzygnięcia i wydania postanowienia, z kim dziecko zamieszka po rozwodzie, Sąd przede wszystkim kieruje

Bezpłatne porady prawne - 21.10.2017r. (sobota)

W dniu 21. października 2017r. (sobota) w godz. 09.00-15.00 zapraszamy na bezpłatne porady prawne, które odbędą się w siedzibie Kancelarii adw. Marty Brzostek-Starostka przy ul. Lubiejewskiej 1, II piętro (wejście od ul. Sikorskiego) w Ostrowi Mazowieckiej. Więcej informacji pod numerem tel. 882-692-381.

Kara za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem

W przypadku, gdy pomiędzy stronami dochodzi do nieporozumienia na tle kontaktów dziecka z którymkolwiek z rodziców, najrozsądniej jest, kierując się dobrem dziecka wystąpić do Sądu o uregulowanie kontaktów. Co w przypadku, gdy kontakty są ustalone, a jeden z rodziców nie przestrzega postanowienia Sądu i utrudnia, a wręcz uniemożliwia ich prawidłowy przebieg? Przede wszystkim postępowanie dotyczące

Istotna zmiana przepisów dotyczących alimentów

W ostatnich miesiącach wprowadzono bardzo ważną zmianę dotyczącą uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego. Nowy przepis brzmi „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo

Porady PRO BONO

W ramach programu bezpłatnych porad prawnych, raz w miesiącu, Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Brzostek-Starostka będzie organizować cykliczne akcje pro bono. Pierwsza akcja odbędzie się już w październiku z zakresu prawa rodzinnego. W najbliższych dniach podamy szczegóły zawierające dokładny dzień i godziny trwania akcji pro bono.