Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie


Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy, ilości dostarczonych przez Klienta materiałów, wartości przedmiotu sprawy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczamy możliwość rozłożenia należnej kwoty tytułem wynagrodzenia na raty.